Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

UROCZYSTOŚC NADANIA IMIENIA SZKOLE

Dnia 22 września 2010 roku odbyła się w naszej szkole długo oczekiwana uroczystość nadania imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. We Mszy Świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Andrzeja Jeża uczestniczyli księża : ks. proboszcz Tadeusz Górka, ks. Jerzy Ciećko, ks. Tomasz Starzec, ks. Marek Paździo, ks. Roman Majoch , Dyrekcja , Grono Pedagogiczne, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście. Podczas Mszy Świętej biskup Andrzej Jeż dokonał poświęcenia sztandaru   z wizerunkiem patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego.  W poczcie sztandarowym rodziców reprezentowali: p. Aneta Olchawa, p. Urszula Pytel, p. Zbigniew Mastalerz. Druga część uroczystości odbyła się w szkole według następującego harmonogramu:

 

1.Powitanie gości.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 

ks.bp Andrzej Jeż

ks.Tadeusz Górka- proboszcz

ks.Jerzy Ciećko

ks.Tomasz Starzec

ks.Marek Paździo

ks.Roman Majoch

p. Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska

p. Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

p. Krzysztof Ojczyk – Przewodniczący rady Miejskiej

p. Józef Cierniak – Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz pracownicy tego wydziału

p. Franciszek Brzyk – radny gminy Brzesko

p. Lech Pikuła – radny gminy Brzesko

p. Adam Smolucha – radny gminy Brzesko

p. Krzysztof Bigaj – kierownik biura promocji

p. Jerzy Gawiak – sołtys Jadownik

p. Tadeusz Tyka – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej

p. Urszula Mrówka oraz p. Maria Świerczek – przedstawicielki Caritasu Parafialnego

p. Marzena Bober – Przewodnicząca Rady Rodziców

Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz instytucji i placówek kulturalno- oświatowych.

Przedstawiciele związków zawodowych, mediów

Emerytowani dyrektorzy i nauczyciele.

2.Okolicznościowe przemówienia.

3.Odczytanie listów posłów na Sejm RP p. Edwarda Czesaka, p. Jana Musiała

4.Prezentacja i przekazanie sztandaru uczniom ( poczet sztandarowy uczniów w składzie: Bartłomiej Kurnik, Justyna Bujak, Weronika Surówka)

5.Ślubowanie.

6.Część artystyczna.

Część artystyczna została skupiona wokół słów kardynała Stefana Wyszyńskiego : „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”. Montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez p. Elżbietę Szydłowską i p. Ewę Kraj, opierał się na wspomnieniach z życia Prymasa Tysiąclecia, prezentowanych w formie pamiętnika. W postać kardynała wcielił się uczeń klasy 6 Bartłomiej Kurnik. Finałem uroczystości była prezentacja „Społecznej Krucjaty Miłości”. Scenografię  uroczystości przygotowały: p. Jolanta Gagatek, p. Iwona Grochola. Po uroczystości goście mogli zwiedzać wystawy prac twórczych uczniów naszej szkoły (prace plastyczne, albumy, foldery, wiersze o patronie, gazetki ścienne – efekty rocznej pracy przygotowującej do uroczystości). Zaproszeni goście dokonali wpisów do księgi pamiątkowej oraz otrzymali pamiątkowy folder, który opracował zespół nauczycieli pod kierunkiem p. Jana Chrabąszcza.

Mottem naszej szkoły stały się słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Nie wystarczy kreślić słów prawdy czarnym atramentem, trzeba pióro maczać w prawdzie i miłości”.  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości, wszystkim sponsorom, rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły oraz gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i uświetnili uroczystość. Niechaj patronuje nam Prymas i wiedzie na skrzydłach wiary i rozumu do Boga.

Artykuły