Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Dla rodziców

 

KIEDY RODZICE SPRZYJAJĄ PROFILAKTYCE

Rodzice sprzyjają dobrej profilaktyce, gdy:

-  mają dobry kontakt z dzieckiem,

-  mają jasno ustalony  system norm, wartości,

-  okazują swojemu dziecku miłość i szacunek,

-  mają dobry kontakt ze szkołą,

-  stanowią wzór osobowy dla dziecka,

-  potrafią zwracać się o pomoc,

-  dostarczają wzorców zdrowego stylu życia alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

-  uczą swoje dziecko ważnych umiejętności życiowych, radzenia sobie z presją rówieśników, 

-  kształtują poczucie własnej wartości,

-  nie lekceważą problemów dziecka,

-  mają wiedzę na temat prawidłowości i zaburzeń wieku dorastania,

-  "dojrzewają" ze swoim dzieckiem z roli opiekuna przechodząc w partnera swojego dziecka, wiedzą , jak postąpić , gdy coś podejrzewają,

 

 

 

KIEDY RODZIC POWINIEN ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC

Rodzice powinni zwrócić się o pomoc gdy:

 

-   dziecko słabo się uczy (w takich przypadkach uczeń winien uczęszczać na kółka wyrównawcze, świetlice środowiskową oraz zostać pokierowany przez wychowawcę bądź pedagoga do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Podczas dwóch wizyt z psychologiem i z pedagogiem dziecko zostaje zdiagnozowane pod kątem trudności szklonych. Końcowym efektem jest wydanie opinii z zaleceniami do pracy z dzieckiem),

 

 -   dziecko jest agresywne, konfliktowe, - tu również będzie wskazana diagnoza w PPP,

 

 -  dziecko nie chce chodzić do szkoły (przyczyny mogą być różne: mobing szkolny, fobia szkolna, problemy z rówieśnikami, zastraszanie, namowy kolegów, obawa przed klasówkami, lenistwo, problemy rodzinne),

 

 -   dziecko diametralnie zmieniło swoje zachowanie (niepokoi nas jego obojętność na sprawy szkolne, nie odrabia lekcji, ma grono nie znanych nam kolegów, jest dziwnie śpiące, bądź nienaturalnie pobudzone, pachnie czasami alkoholem, nie rozmawia z nami, w domu giną cenne przedmioty) bardzo możliwe, ze ma kontakt z narkotykami, alkoholem lub przebywa w złym towarzystwie,

 

 -   dziecko , pomimo obietnic składanych w domu, nie zmienia swego postępowania na lepsze (zaczyna się praca metodą kontraktu, który jest głównym narzędziem motywującym ucznia do zmiany zachowania. Jest on opracowany przez rodziców i dziecko przy współpracy z pedagogiem. Zawiera zobowiązania ucznia, sankcje za nie dotrzymanie obietnic, nagrody za ich wypełnienie),

 

 -   rodzic czuje wewnętrzną potrzebę rozmowy, (w domu współmałżonek nadużywa alkoholu, używa przemocy),

 

 

 

 

 

LITERATURA DLA RODZICÓW:

 

Rodzicu,

Poniżej znajdziesz listę publikacji  poświęconych tematyce:  zjawisk  agresji u dzieci,  sytuacji konfliktowych w relacjach dzieci, o strategiach radzenia  sobie z trudnościami u dzieci, o roli poczucia własnej wartości i sposobach kształtowania pozytywnej samooceny u dzieci, o tym jak pomóc dzioecku radzić sobie z negatywnymi emocjami i  nie tylko. Polecamy Ci ksiązki, które możesz przeczytać sam oraz takie, które możesz przeczytać razem ze swoim dzieckiem.

 

 

 

Rodzicu, przeczytaj sam

Dieter Krowatschek

JAK SOBIE PORADZIĆ Z AGRESJĄ U DZIECI. PORADNIK DLA RODZICÓW

WAM 2005

Wśród negatywnych emocji, z którymi styka się u dziecka rodzic, jest złość. Autor książki wyjaśnia mechanizmy jej powstawania. Przedstawia przykłady i najczęstsze formy agresywnych zachowań oraz wyjaśnia ich przyczyny Podaje wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach.. Proponuje różnorodne metody pozwalające na doraźne radzenia sobie z dziecięcą i młodzieńczą agresją.

 

Bernard Golden

ZDROWY GNIEW

Świat Książki 2004

Gniew jest naturalną emocją, którą przeżywa każdy człowiek. Proponowany poradnik dla rodziców, pomaga zrozumieć, że gniew jest nie tylko zjawiskiem normalnym, lecz może mieć także istotne znaczenie dla zdrowego rozwoju dziecka.

 

Campbell Ross, Suggs Rob

JAK NAPRAWDĘ KOCHAĆ PEŁNE GNIEWU DZIECKO

Złość jest integralną częścią osobowości człowieka. Istotne jest jednak umiejętne panowanie nad nią, wykorzystywanie jej dla konstruktywnych celów. Dwa najwspanialsze błogosławieństwa, jakimi możemy obdarować nasze dzieci, to bezwarunkowa miłość i sztuka dojrzałego wyrażania gniewu wraz z umiejętnością panowania nad nim. Ta książka jest przeznaczona dla rodziców, którym zależy na osiągnięciu tego celu.

 

Arnd Stein

KIEDY DZIECI SĄ AGRESYWNE

Poradnik dla rodziców i wychowawców

JEDNOŚĆ - Kielce 2003

Postawy rodzicielskie i styl wychowawczy ma istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Proponowana książka pozwala rodzicowi zdiagnozować własne preferencje w tym zakresie. Opisuje również różnorodne przejawy dziecięcej agresji a także sposoby radzenia sobie z nimi. Daje wskazówki, które pozwalają na uniknięcie rodzinnych konfliktów.

 

Joachim Rumpf

KRZYCZEĆ, BIĆ, NISZCZYĆ

Agresja u dzieci w wieku do lat 13

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk 2003

Nie każde zachowanie agresywne jest przemocą. Gdzie leży granica pomiędzy nimi i jak radzić sobie z przejawami dziecięcej złości czytelnik dowiaduje się z omawianej pozycji. Poznaje proste i wypróbowane nie inwazyjne metody pozwalające na radzenie sobie z tym problemem.

 

Sarah Lawson

JAK POMÓC ZASTRASZONEMU DZIECKU

Poradnik dla rodziców i wychowawców

JEDNOŚĆ 2006

Przemoc wśród najmłodszych to poważny problem, którego nie wolno bagatelizować, nie wolno pozostawić dzieci bez pomocy! One tak jak dorośli ulegają negatywnym emocjom, bardzo często nawet ich nie rozumiejąc. Od ich opiekunów, rodziców i wychowawców zależy, w jaki sposób poradzą sobie z doświadczaną przemocą i z tą, którą same inicjują.

Autorka uświadamia czym jest agresja, kim jest agresor, a kim ofiara, jakie czynniki kształtują obie postawy oraz jak można skutecznie z nimi walczyć, by agresja i przemoc nie miały nad młodymi ludźmi władzy.

 

 

 

Rodzicu, możesz przecfzytać razem ze swoim dzieckiem

Reider Katja

NIE KŁÓĆMY SIĘ JUŻ!

Opowiadania, które pomogą pogodzić się dzieciom

Jedność 2005

Wychowanie to także nauka ról społecznych. Jedną z nich jest bycie kolegą, koleżanką. Przy zawiązywaniu przyjaźni pojawiają się sytuacje konfliktowe prowadzące do sprzeczek. Jak je w prosty sposób rozwiązywać wskazują opowiadania zawarte w tej książeczce.

 

Christine Adams, Robert J. Butch

ŚWIETNY ZE MNIE DZIECIAK!

O poczuciu własnej wartości

Edycja Św. Pawła 2003
Poczucie własnej wartości jest podstawą prawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Jej rozwijanie wymaga jednak mądrego wsparcia ze strony dorosłego. Proponowana pozycja w ciepły i przyjazny sposób wzmacnia w dziecku pozytywne wartości. Jest wspaniałą propozycją do wspólnej lektury pogłębiającej więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

 

Michaelene Mundy

SZKOŁA MOŻE BYĆ FAJNA!

Edycja Św. Pawła 2003

Szkoła to podstawowe środowisko mające wpływ na zachowanie dziecka. Od relacji jakie nawiązuje w niej, zależy nie tylko jego samopoczucie oraz poziom osiągnięć edukacyjnych ale także rozwój jego osobowości i wrażliwości. Autorka daje młodemu czytelnikowi praktyczne wskazówki pozwalające rozwiązać szkolne problemy. Uczy młodego czytelnika jak w nieinwazyjny sposób radzić sobie z trudnościami wynikającymi z wchodzenia w dorosłe życie. Promuje wizerunek szkoły jako miejsca przyjaznego dla dziecka.

 

Michaelene Mundy

KAŻDY CZASEM WPADA W GNIEW

Edycja Św. Pawła 2004

Gniew jest jedną z emocji, która niezależnie od woli pojawia się w naszym życiu. Proponowana książka w przyjazny sposób uczy młodego czytelnika jak pozytywnie i spokojnie radzić sobie z negatywnymi emocjami.

 

Erika Meyer-Glitza

KIEDY PANI ZŁOŚĆ PRZYCHODZI Z WIZYTĄ

Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci

JEDNOŚĆ - Kielce 2004

Niejednokrotnie wybuchy złości, ataki buntu i niszczenia wszystkiego wokół siebie są wynikiem frustracji i braku umiejętności komunikowania się. Opowiadania zawarte w książce są próbą przeobrażenia wewnętrznej agresji w cenną energię życiową.

 

dr Kathleen G. Nadeau, dr Hellen B. Dixon

NAUCZ SIĘ OPANOWANIA I KONCENTRACJI

Poradnik dla dzieci z ADHD i ich rodziców, wychowawców i pedagogów.

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Często przyczyną zachowań agresywnych są różne zaburzenia. Jednym z nich jest ADHD. Proponowana książka jest wyjątkowa, ponieważ skoncentruje się na dziecku i napisana jest z jego perspektywy widzenia świata i myślenia o nim.

Książka dostarcza praktycznych rozwiązań, możliwych do wykorzystania w życiu rodzinnym i w warunkach szkolnych, bez nakładów finansowych.

 

dr Gary Fisher , Rhoda Cummings

PRZEWODNIK PRZETRWANIA

Możesz być zwycięzcą

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Jest to książka skierowana do dzieci mających trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, itd.). W prosty, ciepły, a zarazem fachowy sposób odpowiada na szereg pytań dotyczących problemów z nauką. Jednocześnie dostarcza całej palety praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z kłopotami tak w szkole, jak i w domu. I najważniejsze: inspiruje dzieci do pracy nad sobą oraz utwierdza w przekonaniu, że wszystkie dzieci mogą osiągać wspaniałe wyniki!

 

dr Gary Fisher , Rhoda Cummings

SZKOLNYPRZEWODNIK PRZETRWANIA

Jak dzieci z trudnościami w nauce mogą uczyć się łatwiej i przyjemniej

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Kontynuacja Przewodnika przetrwania. Powyższa propozycja to istna kopalnia wskazówek i pomysłów dla dzieci mających trudności w nauce. Radzi, jak uczniowie powinni organizować sobie naukę, jak łatwiej i przyjemniej się uczyć, przedstawia różne strategie przyswajania wiedzy.

 

dr Gershen Kaufman, dr Lev Raphael, Pamela Espeland

POZNAJ SAM SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ

Jak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci.

Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE

Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006

Wydanie I

Książka pomaga kształtować pozytywną samoocenę, uczy asertywności, pozwala odkrywać swoje talenty. W prostych słowach i przykładach wziętych z życia uczy jak bronić się przed agresją innych, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami w życiu.