Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Dla nauczycieli

 

Wskazówki praktyczne dla nauczycieli.

 

Sprawdź swojego ucznia:

 

Kwestionariusz „ ryzyka dysleksji"  M. Bogdanowicz

 

Dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i kształceniem zintegrowanym.

 

 Jeżeli zauważysz, że twój uczeń ma choć część wymienionych objawów, warto zasugerować rodzicom wizytę w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

 1. Dziecko jest mało sprawne ruchowo - słabo biega, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych.
 2. Dziecko ma problem z zawiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, wiązaniem kokardek.
 3. Dziecko niechętnie rysuje.
 4. Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami.
 5. Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami LEGO, puzzlami.
 6. Dziecko jest oburęczne -  wykonując czynności  posługuje się raz jedną, raz drugą ręką. 
 7. Dziecku sprawia problem odróżnienie prawej i lewej strony swojego ciała ( ręki , nogi, oka ).
 8. Dziecko ma problem z określeniem kierunków w przestrzeni ( nieprawidłowo używa przyimków: nad, pod, przed, od ).
 9. Dziecko ma trudności z opanowaniem i zapamiętywaniem nowych wierszyków i piosenek.
 10. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem materiału uszeregowanego  w serie i sekwencje, tj.: nazwy dni tygodnia, miesięcy, liter alfabetu, szeregów cyfrowych i innych.
 11. Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo rozprasza się.
 12. Dziecko ma trudności w   zrozumieniu i rozwiązywaniu zadań wymagających myślenia logicznego.
 13. Dziecko ma problem z budowaniem zdań, zmienia szyk wyrazów  w zdaniu.
 14.  Dziecko przekręca słowa, zmienia przedrostki w wyrazach, , albo używa nieprawidłowych form gramatycznych.
 15. Dziecko ma wadę wymowy.
 16. Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu ( np. g-k, z-s, d-t, w-f )
 17. Dziecko ma trudności z wyróżnianiem głosek w wyrazie.
 18. Dziecko ma trudności z odróżnianiem i  zapamiętaniem kształtów podobnych   liter ( np. m-n, l-t, t-ł).
 19. Dziecku sprawia problem odróżnianie i zapamiętanie kształtów identycznych, lecz  inaczej położonych w przestrzeni.
 20. Dziecko ma trudności z rozmieszczeniem rysunku na kartce.             
 21. Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlane oraz odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej
 22. Dziecko ma problemy z odtwarzaniem prostych szlaczków i figur  geometrycznych.