Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Co znaczy byc asertywnym?

 

 

CO ZNACZY BYĆ ASERTYWNYM ?

 

        Życie w grupie wymaga liczenia się z potrzebami i interesami innych, nie oznacza to wcale rezygnacji z własnych praw oraz potrzeb. Każdy z nas ma prawo do obrony swojego terytorium psychologicznego obejmującego myśli, czyny, potrzeby i tajemnice. Każdy ma prawo do bycia sobą w taki sposób, by zachować szacunek do samego siebie i innych.

Jak zatem chronić swoje prawa w grupie, nie tracąca sympatii kolegów, rodziców i nauczycieli?

Jak bronić się przed naciskami w sprawie picia alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków?

Co robić, by nie czuć się manipulowanym, wykorzystywanym, czy zdominowanym, oraz jak rozwiązać konflikt, by osiągnąć kompromis?

       Jest na to sposób. Pomocne w tym rozwiązaniu jest ćwiczenie zdolności do bycia asertywnym.

 

ASERTYWNOŚĆ:  to umiejętność, dzięki której ludzie w sposób otwarty wyrażają swoje myśli, sądy, uczucia, nie lekceważąc sądów, myśli i uczuć swoich rozmówców.

ASERTYWNOŚĆ: to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z innymi. Zachowanie asertywne różni się więc od zachowania agresywnego tym, że oznacza korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych.

 

         Różni się też od zachowania uległego, tym, że zakłada działanie zgodne z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw, bez poczucia winy. Twierdzenie: „jestem na Ciebie zły", „jestem innego zdania",  „ nie dziękuję, ja nie palę", nie naruszają godności drugiego człowieka, pozwalają natomiast żywić satysfakcję wyrażania własnych uczuć i sądów.

 

 

Dlaczego warto zachowywać się asertywnie?

Na pewno, dlatego, aby być zadowolonym z siebie i z innych.

Mieć szacunek do siebie i innych.

Pomagać sobie w osiąganiu celów i realizacji potrzeb.

Mniej ranić innych.

Uwierzyć w siebie.

Mieć kontrolę nad własnym życiem.

Być uczciwym w stosunku do samego siebie i innych.

I przede wszystkim, (rada dla uczniów) aby skutecznie odmawiać, w sytuacjach namowy do próbowania używek.

 

Jakie ryzyko wiąże się z byciem asertywnym?

         Bycie asertywnym nie jest czymś łatwym. Po pierwsze, uczeń ,który będzie ćwiczył swe umiejętności może być postrzegany jako osoba zarozumiała, która zbyt bezpośrednio wyraża własne odczucia, bądź przeciwnie, może być postrzegana jako  „cykor", który tak na prawdę boi się „spróbować". Należy jednak pamiętać, że zmiana nastawienia do ludzi zawsze niesie za sobą pewną zmianę w relacjach z innymi. I to jest to ryzyko.

 

       

W asertywności przekaz brzmi:

"Takie jest moje zdanie"

"Tak widzę tą sytuację"

"Tak ja to odczuwam".