Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Konkurs historyczny „Zachować dla przyszłych pokoleń-poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski”.

W ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Zachować dla przyszłych pokoleń-poszukujemy miejsc  związanych z walką o niepodległość Polski”.


Organizatorem konkursu jest Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Naszą szkołę reprezentowały następujące zespoły:

  1. Hildegarda Szyc, Nikoleta Dadej-cmentarz wojenny nr  278 w Jadownikach.
  2. Aleksandra Hudy, Emilia Słota- obelisk „ Rodakom i legionistom, ochotnikom wojskowych walk niepodległościowych w latach 1918-1921”.
  3. Anna Szczygiełek, Anna Krzywacka- pomnik ofiar obozów koncentracyjnych „ Poległym za ojczyznę 1939-1945- społeczeństwo Jadownik”

Celem konkursu było dokumentowanie czynów i losów polskich żołnierzy i partyzantów oraz rozwijanie umiejętności inwentaryzowania obiektów np. tablic pamiątkowych, mogił, krzyży upamiętniających działania zbrojne na terenie Małopolski. Praca nad konkursem trwała od marca do maja i wymagała podjęcia wielu działań. Uczennice zbierały informację na podstawie dostępnych źródeł, relacji świadków  i tradycji miejscowej związanej z obiektem. Zespoły sporządziły dokumentację fotograficzną i mapę prezentującą usytuowania obiektu. W poszukiwaniu informacji dotarły do kronik, osób, fundatorów obiektów. Konkurs uświadomił uczestnikom istnienie i symboliczny wymiar tych miejsc.

Z wielką ochotą podejmiemy się udziału w kolejnej edycji konkursu.