Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

OBIADY- informacje

Całkowity koszt posiłku wynosi: 2.40 zł x liczba dni żywieniowych w danym miesiącu.

 

W przypadku absencji chorobowej lub innej przyczyny nie korzystania ucznia z żywienia, zobowiązuje się rodzica/ opiekuna do zgłoszenia tego faktu w sekretariacie Gimnazjum najpóźniej do godz. 9.00 w pierwszym dniu nieobecności.


Nr telefonu: 14 6633009.


W razie braku zgłoszenia nieobecności opłata nie podlega zwrotowi.

 

Bardzo prosimy aby wpłaty były dokonywane do 10 dnia każdego miesiąca !