Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia szkoły

Historia szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach powstała z powodu

przepełnienia SP nr 1. Uroczyste otwarcie miało miejsce 1 września 1968 r. Szkoła nosiła imię gen. Karola Świerczewskiego do 9 stycznia 1991 r. Zostało ono zniesione przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

Dyrektorami szkoły kolejno byli:

 

Lucjan Wielgosiński     /1968-1976/

Maria Dziwiszewska    /1976-1978/

Maria Szylar              /1978-1989/

Jan Różak                  /1989-1997/

Jan Pabian                 /1997-2006/

Jolanta Latocha               /2006- /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu reformy oświaty w 1999 r. szkoła funkcjonuje w systemie

sześcioklasowym. Obecnie uczęszcza do niej 131 uczniów oraz 22 dzieci do oddziału przedszkolnego. Zajęcia odbywają się w siedmiu klasach. Nasza placówka posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, sale gimnastyczną, pracownię komputerową, świetlicę oraz miejsce zabaw utworzone w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju podczas różnorodnych

zajęć pozalekcyjnych, wśród których warto wymienić koła: plastyczne, regionalne, ortograficzne, matematyczne, sportowe, żywego słowa, taneczne, a także chór.

Nasi uczniowie są laureatami i finalistami wielu konkursów przedmiotowych,

a kilkoro z nich otrzymało stypendium Burmistrza Miasta Brzeska. Liczne sukcesy osiągamy również w zawodach sportowych.

Tradycja naszej placówki stało się organizowanie Gminnego Konkursu

Ortograficznego klas I-III. Konkurs cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem.

Pamiętamy także o tych, którzy potrzebują naszej pomocy, dlatego aktywnie włączamy się w akcje charytatywne takie jak: „Góra Grosza”, „Dar Serca”,

„Pomóż i Ty”.

Naszym wzorem stała się postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który głosił

prawdę o konieczności pochylenia się nad człowiekiem potrzebującym.

W 2009 roku społeczność szkolna rozpoczęła działania związane z nadaniem

szkole imienia, a uwieńczeniem tych działań była uroczystość nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbyła się 22 września 2010 roku.