Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

ŚWIETLICA SZKOLNA/OBIADY

 

 ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 

 

wychowawcy:

 

mgr Joanna Kociołek- Kachnowicz, mgr Barbara Legutko, mgr Iwona Grochola,

mgr Anna Stanisławczyk,  mgr Joanna Witkowska Węgiel

 

 

CZYNNA:

 

codziennie: 700- 800

 

Poniedziałek: 1145 - 1630

 

Wtorek: 1145 - 1630

 

Środa: 1145 - 1630

 

Czwartek: 1245 - 1645

 

Piątek: 1145 - 1630

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCY: mgr Joanna Kociołek, mgr Lucyna Wiecha

 

 

Świetlica jest miejscem, gdzie zaspakajane są szeroko rozumiane potrzeby dziecka, nie tylko biologiczne, ale także psychiczne i społeczne. Przebywają w niej głównie uczniowie klas I-III, jednak starsze również w razie potrzeby korzystają ze świetlicy.

 

Wychowawca w swojej pracy z dziećmi kładzie duży nacisk na zaspakajanie potrzeb swoich podopiecznych, na które składają się przede wszystkim potrzeba aktywności i działania, ruchu, kontaktów z rówieśnikami, uznania w grupie, akceptacji i samoakceptacji, sukcesu a także potrzeby poznawcze.

 

Aby sprostać wymaganiom rozwojowym dzieci, świetlica musi spełniać szereg zadań:

Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

7. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.

 

 

 

Artykuły