Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

REKRUTACJA DO KLASY I

 

 REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY

 2019/2020 

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji określa: 

 

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Brzeska z dnia  30 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko

 

    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane  są:

 

  • dzieci urodzone w 2012 roku (siedmioletnie),
  • dzieci urodzone  2013 roku (sześcioletnie) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo Oświatowe).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Rodzice tych dzieci wypełniają  zgłoszenie do klasy I (załącznik 1)

 

Termin składania zgłoszeń: 11.02.2019 - 08.03.2019 r. włącznie.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice tych dzieci składają wniosek o przyjęcie do klasy I (załącznik 2) wraz z oświadczeniami o spełnieniu danego kryterium :  

 

Termin składania wniosku:  11.03-12.04.2019 r. włącznie.

 

Zgłoszenie lub wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą na adres:   

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach

ul. Szkolna 5

32-851 Jadowniki

 

Oświadczenia i wnioski do pobrania dostępne są na dole strony