Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2|im. św. Jana Pawła II |i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

32-851 Jadowniki ul.Szkolna 5 tel: (14) 6633009

Kalendarium

Wtorek, 2020-01-28

Imieniny: Agnieszki, Kariny

Stop przemocy
PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIEdziałający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku oferuje bezpłatną pomoc

  • psychologa
  • psychoterapełty
  • prawnika
  • pracownika socjalnego,mediatora i policjanta


Informacje dotyczące termonów spotkań można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku

ul. Mickiewicza 21 w pok. nr 4 lub pod numerami telefonów:


14 686 49 77  -  "Niebieska Linia" - bezpłatne połączenie


14 663 15 83 - MOPS